अपात्र शेतकऱ्यांच्या गावानुसार याद्या जाहीर पहा : PM Kisan Ineligible List

PM Kisan Ineligible List

PM Kisan Ineligible List : पी एम किसान योजनेची अपात्र शेतकऱ्यांची नवीन यादी अपडेट झाली आहे. अपात्र शेतकऱ्यांची यादी कशी पहायची सविस्तर वाचा.

या लेखामध्ये काय आहे?

PM Kisan Ineligible List

शेतकऱ्यांना योजने अंतर्गत प्रती वर्ष सहा हजार रुपये दिले जातात. शेतकऱ्यांना योजनेचा नक्कीच फायदा होत आहे. पीएम किसान योजनेमध्ये अनेक शेतकरी योजनेचा लाभ घेत आहेत.तसेच शेतकऱ्यांना मागील वर्षापासून शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ सुरु ठेवण्यासाठी केवायसी (आधार प्रमाणीकरण) करणे बंधनकारक केले आहे.

यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना योजनेअंतर्गत ६००० रु मिळत आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याने पीएम किसान योजनेचे स्टेट्स चेक करावे.

ज्या शेतकऱ्यांना १४ वा हप्ता मिळाला नाही अशा सर्व शेतकऱ्यांनी, आपली केवायसी यशस्वी झाली आहे का? आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक आहे का हे चेक करणे गरजेचे आहे.

PM Kisan Aadhaar Link Bank Account

बँक खात्याला आधार कार्ड लिंक असेल तरच पुढील हप्ते मिळणार आहेत. अन्यथा २००० रु चा हप्ता मिळणार नाही. ज्या लाभार्थ्यांना पीएम किसान योजनेचे २ हजार रु चा हप्ता मिळाला नसेल त्यांनी अपात्र शेतकऱ्यांच्या यादीमध्ये आपले नाव चेक करावे.“PM Kisan Ineligible List”

स्टेटसमध्ये जर बँक PFMS/Bank Rejection Reason : UID NEVER ENABLE FOR DBT असे दाखवत असेल तर पुढील हप्ता मिळण्यासाठी आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडून घ्यावे. तरच पुढील हप्ता मिळेल. पीएम किसान योजनेच्या https://pmkisan.gov.in/ अधिकृत साईट वरती अपात्र शेतकऱ्यांची यादी पाहायला मिळेल.

Similar Posts

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *