रेशन कार्डसाठी करावी लागणार ऑनलाईन केवायसी : Ration Card Ekyc Maharashtra

Ration Card Ekyc Maharashtra

Ration Card ekyc Maharashtra : राज्य सरकारने रेशनचे धान्य घेणाऱ्या ग्राहकांना आता ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. केवायसी केली नाही तर रेशन धान्य मिळण्यास अडचण येऊ शकते किंवा आपले रेशन धान्य मिळणे बंद देखील होऊ शकते.

या लेखामध्ये काय आहे?

Ration Card Ekyc Maharashtra

आता प्रत्येक रेशन कार्ड धारकाला रेशन कार्डची E-केवायसी करावी लागणार आहे. केवायसी करण्यासाठी रेशन कार्ड मधील व्यक्तीचे आधार कार्ड लागणार आहे. काही मिनिटामध्ये केवायसी “Ration Card kyc Maharashtra” करता येणार आहे. केवायसी केल्यानंतरच पुढील काळामध्ये लाभार्थींना धान्य वितरण केले जाणार आहे.

Ration Card KYC Online Maharashtra

ekyc कुठे करावी : रेशन कार्डधारकांच्या सर्व सदस्यांना स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे जाऊन रेशन कार्डची E-केवायसी करावी लागणार आहे. e-kyc करण्यासाठी आधार कार्ड व स्वतः लाभार्थी आवश्यक आहे.(आपल्या गावाची रेशन कार्डची यादी अशी पहा)

Ration Card KYC Documents

  • आधार कार्ड
  • रेशन कार्ड
  • मोबाईल नंबर
रेशन कार्डची e-केवायसी कुठे करावी?

रेशन कार्ड धारक रेशन कार्डची केवायसी स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे करू शकतात.

Similar Posts

2 Comments

  1. e kyc रेशन कार्ड करण्यासाठी काही चार्ज द्यावा लागेल का?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *